www.astrologum.com isimli internet sitesi üzerinden satılan ve sağlanan servislere üye olmadan önce üyelik koşullarını, kullanım ve satış koşullarını ve gizlilik sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Aşağıda yer alan ve sözleşme içeriğinde link verilen gizlilik sözleşmesini ve diğer sözleşme hükümlerini herhangi bir nedenle kabul etmemeniz halinde ve/veya sözleşme ile ilgili olarak tarafınıza ulaştırılan ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğinizden emin olmadığınız sürece üyeliğinizi başlatmayınız .Aksi takdirde aşağıda yer alan ve Astrlogum.com tarafından herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirilebilecek üyelik, kullanım ve satış koşulları, gizlilik sözleşmesi hükümlerini kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiş sayılacaksınız. Astrlogum.com tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilecek üyelik, kullanım ve satış koşulları, gizlilik sözleşmesi maddelerini inceleyebilmek için internet sitemizin üyelik sözleşmesi, kullanım ve satış koşulları ve gizlilik sözleşmesinin yer aldığı sayfayı ziyaret etmeniz değişen sözleşme koşullarını öğrenebilmeniz açısından önemlidir.


1

TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi bir tarafta Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Ata Center No: 9 Kat: 4 Maslak-Şişli / İstanbul adresinde mukim Flycell Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş (Buradan itibaren "ASTROLOGUM.COM" olarak anılacaktır.)

ile

www.astrologum.com isimli internet sitesi üzerinden sağlanan yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum servislerini satın alan ve/veya diğer ASTROLOGUM.COM servislerinden yararlanan, gerçek veya tüzel kişi (Buradan itibaren "ÜYE/KULLANICI" olarak anılacaktır.)

arasında imzalanmıştır.


2

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusunu KULLANICI'nın www.astrologum.com isimli internet sitesinden satın alacağı yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum servisine ve/veya diğer ASTROLOGUM.COM servislerine ilişkin olarak KULLANICI ile ASTROLOGUM.COM arasındaki hak ve yükümlüklerin düzenlenmesi ile KULLANICI'nın satın alacağı servislere ilişkin olarak kullanım ve satış koşullarının düzenlenmesi teşkil etmektedir.


3

TANIMLAR

İşbu sözleşmede;

"ASTROLOGUM.COM"; www.astrologum.com isimli internet sitesi üzerinden yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum içeriği/servisi sağlayan servis sağlayıcı,

"SİTE" www.astrologum.com adlı alan adında bulunan web sitesini,

"KULLANICI/ÜYE", SİTE'ye üye olan ve SİTE'de sunulan hizmetlerden faydalanan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

"ASTROLOG",SİTE'de ilan edilecek ve satışa sunulacak yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum servislerini/hizmetlerini, KULLANICI'ya ulaştırılmak üzere hazırlayacak kişileri

"YAZILI/GÖRÜNTÜLÜ ASTROLOJİK YORUM", ASTROLOGUM.COM KULLANICILARININ internet üzerinden ASTROLOG'a doğrudan ve/veya ASTROLOG'a iletilmek üzere yönelteceği sorular ve/veya göndereceği kişisel bilgiler üzerine iş, aşk, sağlık, eğitim, aile vb konularda ASTROLOGUM.COM KULLANICILARINA ASTROLOG tarafından yapılacak ve ASTROLOGUM.COM tarafından sağlanacak, ulaştırılacak özel astrolojik yorumu.

İfade etmektedir.


4

ÜYELİK KOŞULLARI:

4.1 ÜYENİN/KULLANICI'nın www.astrologum.com isimli internet sitesi üzerinden satılacak olan yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum servislerden yararlanabilmesi ve/veya bu servisleri satın alabilmesi için öncelikle kendisinden istenilen kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini üyelik ekranına girerek ücretsiz üyelik başlatması, 3. Kişiler tarafından herhangi bir şekilde ulaşılamayacak bir kullanıcı adı ve şifre belirlemesi gerekmektedir.


4.2 www.astrologum.com internet sitesine üyelik kayıdı yapmak ÜCRETSİZDİR. KULLANICI, sadece site üzerinde satışa sunulan hizmetlerden satın aldığında ücret ödeyecektir.


4.3 KULLANICI, herhangi bir servisten faydalanmadan önce faydalanacağı servisin koşullarını ve servisin teknik özelliklerini, görüntülü/yazılı astrolojik yorum servisi ile ilgili ön bilgileri ve sair özelliklerini okuduğunu, anladığını, incelediğini ve görüntülü/yazılı astrolojik yorum servisi ile ilgili olarak kendisine bildirilen/gönderilen ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.4 KULLANICI, üye olurken girdiği ve verdiği kişisel bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin doğru ve geçerli olduğunu, bu bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal Astrologum.com'a bildirmeyi, Astrologum.com'un zaman zaman KULLANICI'nın verdiği cep telefonu ve/veya e-mail adresi gibi bilgilerinin geçerliliğini, aktif olduğunun teyit edilmesini talep edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.5KULLANICI, üyelik bilgilerini, kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgilerini 3. Kişiler ile paylaşmayacağını, 3.Kişilerin bu bilgilere ulaşmasına engel olacağını, böyle bir durumda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu, Astrologum.com'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.6 KULLANICI www.astrologum.com adresinde ücretsiz sunulan servislerin yanında satışa sunulan servislerden yararlanmak için gerekli servis ücretini ödemesi gerektiğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5

KULLANIM ve SATIŞ KOŞULLARI

5.1

KULLANIM KOŞULLARI

5.1.1 Kullanıcı ASTROLOGUM.COM servislerinden yararlanmak üzere üye olurken ve/veya bir servis satın alırken SİTE üzerinde bulunan üyelik ekranına girdiği tüm kişisel bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı ve/veya eksik ve/veya yanlış girilmesinden kaynaklanabilecek her türlü zarara ilişkin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.2 KULLANICI, SİTE'yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya SİTE'ye üye olmakla veya SİTE'den yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmeti almayı talep etmekle, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de SİTE ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.


5.1.3 KULLANICI, Astrologum.com'un SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu kullanım ve satış koşullarında değişiklik yapma hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI'nın, ASTROLOGUM.COM bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi ve/veya SİTE'de ilan ve teklif edilen satışlara katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir. KULLANICI, SİTE'nin kullanım ve satış koşullarına ilişkin bu sayfasını düzenli olarak ziyaret edeceğini, değişiklikleri takip edeceğini kabul ve taahhüt eder.


5.1.4 KULLANICI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde ve/veya yazılı veya görüntülü astrolojik yorum satın alırken ve/veya yazılı veya görüntülü yorum kendisine ulaştırılırken ve/veya ulaştırıldıktan sonra ahlaka, adaba, T.C Kanunlarına aykırı ve/veya 3. Kişilerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan davranışlar sergilediği takdirde, ASTROLOGUM.COM tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini, satın aldığı yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorumun bedelinin kendisinden tahsil edileceğini ve/veya aleyhine dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.


5.1.5 KULLANICI, ASTROLOGUM.COM tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan hizmetlerle, astrolojik yazılı/görüntülü yorumlarla ilgili bilgi ve içeriği, kişisel amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını, SİTE'den kişisel kullanım amaçlı olarak kopyaladığı sayfaları ve/veya içerikleri 3. Kişilere dağıtmayacağını, ticaret alanına çıkartmayacağını, SİTE'den kopyaladığı sayfalar ve/veya içerikler ile ilgili olarak 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkındaki Kanuna aykırılık teşkil edecek fiil ve davranışlar sergilemeyeceğini, aksi takdirde 3. Kişilerin uğrayacağı maddi ve manevi zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.


5.1.6 KULLANICI, Astrologum.com'un SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin KULLANICI kimlik ve şahıs bilgilerini, KULLANICI güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla veya bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, kimlik bilgilerinin ve şahsi bilgilerinin ASTROLOGUM.COM tarafından tanıtım, tanıtım mesajı, tanıtım e-maili gönderilmesi, istatistikî değerlendirmeler ve benzeri amaçlarla kullanılmasına, bu bilgilerin ASTROLOGUM.COM tarafından bir veritabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edilebileceğine muvafakat eder.


5.1.7 KULLANICI, ASTROLOGUM.COM tarafından sunulan yazılı veya görüntülü astrolojik yorum hizmetlerinden diğer hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kendi iradesi ile kullandığı ve nezdinde tutacağı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre, parola, e-mail adresi ve e-mail adresine erişim şifresi, cep telefonu numarası v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, nezdinde tuttuğu kullanıcı adı, şifre, parola gibi erişim araçların kaybolması, üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya 3. Kişilerin KULLANICI'nın isim, şifre, IP bilgileri ile astrolojik hizmet satın alması, KULLANICI için hazırlanan astrolojik içeriğe ulaşması, okuması, astrolojik içeriği izlemesi halinde Astrlogum.com'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI'nın nezdinde tuttuğu sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla Astrologum.com'un doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.


5.1.8 KULLANICI, satın alacağı yazılı ve/görüntülü astrolojik yorum hizmetinin kendisine yazılı yorumların satın alma işleminin tamamlanmasını ve satın aldığı hizmetin ücretini ödemesini takiben 120 saat içinde, e-mail, yolu ile ulaştırılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.9 KULLANICI, ASTROLOGUM.COM tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, SİTE'ye derin bağlanmayacağını, SİTE'nin içeriğinin ve yazılımının ve bunlara ilişkin her türlü telif hakkının Astrologum.com'a ait olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SİTE sayfalarında yer alan telif hakları ile ilgili yasal uyarılara kayıtsız ve şartsız olarak uymayı, SİTE'nin kullanımı, SİTE'ye üye olunması, yazılı ve/veya görüntülü astrolojik içerik hizmeti alınması sırasında herhangi bir telif hakkı ihlalinde bulunmayacağını, SİTE'de yer alan yasal uyarıları ve telif hakları ile ilgili uyarıları silmeye ve/veya kaldırmaya ve/veya bunlara erişilmesine engel olmayacağını, SİTE'de yer alan herhangi bir yasal uyarıyı ve/veya yasal açıklamaları ve bunların eklerini, uzantılarını silmeyeceğini, bunlara erişimi engel olmayacağını, bunları SİTE'den herhangi bir şekilde kaldırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.10 KULLANICI, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Astrologum.com'un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel erişim araçları kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.


5.1.11 KULLANICI, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını, Astrlogum.com'un altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, Astrlogum.com'un açık ve yazılı iznini almadan, SİTE'nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.


5.1.12 Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat SİTE'nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE'ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE'de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dâhil olmak üzere KULLANICI, SİTE'nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımının yasak olduğunu bildiğini ve bu tür kullanım halinde, KULLANICI, ASTROLOGUM.COM ve/veya Astrologum.com'un yetkili kıldığı kurum, kuruluş, gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından gerekli araştırmaların yapılarak her türlü hukuki ve cezai tedbirlerin alınacağını, KULLANICI hakkında fiilinin suç teşkil etmesi halinde suç duyurusunda bulunulabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, böyle bir durumda Astrlogum.com'un, alt yüklenicilerinin, çalışanlarının, ASTROLOG'un, diğer servis ve içerik sağlayıcıların uğrayacağı zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.13 KULLANICI, Bu SİTE'yi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacı ile kullanması halinde ASTROLOGUM.COM tarafından SİTE'ye üyeliğinin ve SİTE ile ilgili hak ve imtiyazlarının sona erdirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu SİTE'ye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan KULLANICI'lar, SİTE'ye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğini veya bu hakları ihlâl etmediğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bir KULLANICI'nın bu SİTE'yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Astrologum.com'a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili KULLANICI'nın ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan KULLANICI'nın bu SİTE'ye erişim ve/veya SİTE'yi kullanım hakları ASTROLOGUM.COM tarafından iptal edilecektir. ASTROLOGUM.COM'un ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını tespit etmesi halinde, o KULLANICI'nın bu SİTE'ye erişim veya SİTE'yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.


5.1.14 KULLANICI'nın, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dâhil, SİTE'yi kullanmasından dolayı KULLANICI bizzat; üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanlarını, üçüncü şahısların, ASTROLOGUM.COM'un bağlı şirketlerinin ve/veya alt yüklenicilerinin, içerik ve servis sağlayıcılarının, memurlarının ve temsilcilerinin, diğer ortaklarının ve çalışanlarının bu zararlarını tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.15 ASTROLOGUM.COM, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini hiçbir şekilde garanti etmez. KULLANICI, SİTE'nin ve içeriğinin "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığı hususunda ASTROLOGUM.COM'un herhangi bir garanti vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bunlarla sınırlı kalmaksızın bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlar ve/veya hukuki ve/veya cezai sorumluluklar ile ilgili olarak, ASTROLOGUM.COM'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.16 ASTROLOGUM.COM, SİTE üzerinde, ASTROLOGUM.COM'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi ASTROLOG'un sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, ASTROLOGUM.COM tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web SİTE'sini veya SİTE'yi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web SİTE'si veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web SİTE' leri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web SİTElerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ASTROLOGUM.COM'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.


5.1.17 ASTROLOGUM.COM, SİTE'nin kullanılmasından ya da ASTROLOGUM.COM' un yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum servisinin/hizmetinin kullanılmasından, okunmasından ve/veya görüntülenmesinden beklenebilecek sonuçlar konusunda ve/veya yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorumun içeriğinin doğruluğu, gerçekliği konusunda hiçbir garanti vermemektedir.


5.1.18 KULLANICI, yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum satın alırken doğum gün, saat, yıl bilgileri ile ilgili olarak ASTROLOGUM.COM'a ve/veya ASTROLOG'a hatalı bilgi vermesi halinde ASTROLOGUM.COM'un ve/veya ASTROLOG'un yapılacak yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum ve bu yorumların içeriği ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda KULLANICI doğru doğum bilgileri ile yazılı ve/veya görüntülü yorum yapılmasını talep etmesi halinde yeniden ilgili ASTROLOGUM.COM servisi ücretini ve buna ilişkin vergileri ödemek zorunda olduğunu, aksi takdirde ASTROLOGUM.COM'un ve/veya ASTROLOG'un doğru doğum bilgileri ile yazılı ve/veya görüntülü astrolojik içerik hazırlamak konusunda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.19 KULLANICI, üyeliğini herhangi bir zamanda sonlandırması halinde üyeliğin sonlandırılacağı ana kadar tahakkuk edecek ASTROLOGUM.COM servisleri ve/veya hizmetlerine ilişkin ücretlerin ve bunlara ilişkin vergilerin tahakkuk ettirileceğini ve bunların kendisinden tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.20 KULLANICI, SİTE'nin üçüncü şahıs KULLANICI'ları, ASTROLOGUM.COM KULLANICI'ları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının ASTROLOGUM.COM'un sunduğu yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmetiyle ilgili ya da KULLANICI'nın SİTE'yi ve/veya ASTROLOGUM.COM hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları ile ilgili olarak ASTROLOGUM.COM'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bu tip zararların olabileceği ASTROLOGUM.COM'a önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dâhil dolaylı, ve/veya doğrudan zararlar veya hukuki ve/veya cezai sorumluluklar için ASTROLOGUM.COM'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2

SATIŞ KOŞULLARI

5.2.1 SİTE üzerinden satışa sunulan yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmetlerini satın almak için KULLANICI, öncelikle SİTE'ye yukarıda belirtilen koşullara uygun şekilde üye olması gerektiğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2.2 KULLANICI yazılı astrolojik yorum hizmetinin ücretinin 19,90-TL, görüntülü bildiğini, bu fiyatların her zaman için ASTROLOGUM.COM tarafından değiştirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2.3 ASTROLOGUM.COM'un kullanıcılarına verdiği hizmet, SİTE'de satışa sunulan astrolojik yazılı ve/veya görüntülü yorum hizmetlerinin KULLANICI'lar tarafından satın alınması ve SİTE'de ilan edilen koşul ve şartlara uygun olarak KULLANICILAR'a ulaştırılması ile sınırlıdır. ASTROLOGUM.COM tarafından usulüne uygun ve taahhüt edilen teknik özellikleri haiz olarak KULLANICILAR'a ulaştırıldığı halde süresi içinde okunmayan, izlenmeyen, görüntülenmeyen, açılmayan yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorumların sonradan KULLANICILAR tarafından, KULLANICI'nın yararlandığı iletişim araçlarından, internet bağlantısından, KULLANICI'nın bilgisayar ve/veya internet kullanımındaki yetersizliğinden ve ASTROLOGUM.COM'dan ve/veya ASTROLOG'dan ve/veya ALT YÜKLENİCİLER'den kaynaklanmayan sair teknik aksaklıklardan ötürü okunamaması ve/veya izlenememesi ve/veya görüntülenememesi ve/veya açılamaması halinde ASTROLOGUM.COM'un ilgili astrolojik içeriğin kullanılamaması, açılamaması, görüntülenememesi, okunamaması, izlenememesi vb. ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi böyle durumlarda ASTROLOGUM.COM'un KULLANCI'ya ilgili servis için ödenen paranın iade edilmesi şeklinde de bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


5.2.4 KULLANICI tarafından herhangi bir ASTROLOGUM.COM servisinin satın alınmasından ve ödemenin tahsilâtından hemen sonra, anında KULLANICI'ya teslim edilen ve/veya anında ulaştırılan servislerden dolayı hizmet alınmış/verilmiş olarak kabul edilmiş sayılır. Böyle bir durumda servisten ve/veya hizmetten vazgeçilmesi, cayma hakkının kullanılması ve/veya ödenen ücretinin iade edilmesinin talep edilmesi mümkün değildir.


5.2.5 SİTE'de satılan görüntülü astrolojik yorum hizmetine ulaşılmasının ASTROLOG'dan randevu alınması ya da ASTROLOG ve KULLANICI tarafından birlikte belirlenecek belirli bir saatte alınması şeklinde kullanılacak olması halinde, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, hizmetin satın alınmasının ardından KULLANICI ile ASTROLOG arasında gerçekleştirilecektir, randevu ve/veya rezervasyon saati ile ilgili olarak ASTROLOGUM.COM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI'ya verilecek olan görüntülü astrolojik yorum hizmetinin sözleşmenin imzalanmasından/ KULLANICI tarafından elektronik ortamda kabul edilmesinden itibaren 7 günlük süreden önce teslim edilmesi halinde bu durumda KULLANICI cayma hakkını, sözleşmeyi imzaladığı/ elektronik ortamda kabul ettiği tarihten itibaren görüntülü astrolojik yorumun kendisine teslim edileceği tarihe kadar kullanma hakkını haizdir. Görüntülü yorum hizmetinin sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 günden daha uzun bir sürede teslim edileceğinin kararlaştırılması halinde bu durumda KULLANICI cayma hakkını sözleşmeyi imzaladığı/ elektronik ortamda kabul ettiği tarihten itibaren 7 gün içinde kullanma hakkını haizdir.


5.2.6 ASTROLOGUM.COM, zaman zaman ASTROLOG'dan kaynaklanabilecek muhtelif sebeplerle yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmeti verilmesini iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu gibi hallerde KULLANICI'nın talebi halinde yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmetinin bedeli iade edilebileceği gibi KULLANICI'nın ASTROLOG tarafından hizmetin verilmeye başlanacağı tarihte hizmetin kendisine verilmesini talep edebilecektir. Bu konuda ASTROLOGUM.COM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


5.2.7 KULLANICI, SİTE'de ilan edilen yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmetini yine SİTE'de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI'nın satın almış olduğu yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmetinin ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.


5.2.8 ASTROLOGUM.COM, KULLANICI'ya sunulan hizmetten Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında sorumludur. KULLANICI'nın Yönetmelikle sınırlı olarak kendisine tanınan cayma hakkını, yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmetinin kendisine sözleşmenin imzalandığı/elektronik ortamda kabul edildiği tarihten itibaren 7 günden daha az bir sürede verilmesi/ulaştırılması olasılığında yazılı ve/veya görüntülü yorumun kendisine gönderileceği tarihe kadar kullanma hakkını haizdir. Yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmetinin KULLANICI'ya sözleşmenin imzalandığı/elektronik ortamda kabul edildiği tarihten itibaren 7 günden daha uzun bir sürede verilmesi/ulaştırılması halinde KULLANICI cayma hakkını sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde kullanma hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI'nın cayma hakkını kullanması halinde, satılan hizmetin ASTROLOGUM.COM tarafından kendisine satılan yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorumun bedeli ile sınırlı talepte bulunacağını kabul ve taahhüt eder.


5.2.9 KULLANICI, ASTROLOGUM.COM'un doğrudan hizmeti sunan kişi olmayıp, yalnızca ASTROLOG ile KULLANICI arasında servis sağlayıcı olup, aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. ASTROLOGUM.COM, ASTROLOG tarafından KULLANICI'ya sunulan yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmetinin kusurlu ya da ayıplı olması dolayısıyla sorumlu değildir. KULLANICI, bu türlü talepleri ASTROLOG'a karşı ileri süreceğini, ASTROLOGUM.COM'a karşı her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.


5.2.10 KULLANICI, ASTROLOG tarafından verilecek olan yazılı/görüntülü astrolojik yorum hizmetinin ve/veya bu hizmet dahilinde verilecek olan bilgilerin bağlayıcı olmadığını, gerçek dışı olduğunu ve/veya gerçek dışı olabileceğini, verilecek olan bilgilerin bir kısmının ve/veya tamamının afaki olduğunu ve/veya olabileceğini, hayal ürünü olduğunu ve/veya olabileceğini, ASTROLOG tarafından KULLANICI'ya verilecek olan yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmetinin ve hizmetin içeriğinde yer alacak bilgilerin, astrolojik yorumların ne ASTROLOG ne de ASTROLOGUM.COM açısından herhangi bir bağlayıcılığı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder


5.2.11 ASTROLOGUM.COM tarafından yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmetinin verilebileceği tarih ve süreler, yazılı ve/veya görüntülü astrolojik yorum hizmetinin KULLANICI'ya ne şekilde verileceği, astrolojik yorum hizmetinin verileceği/sağlanacağı teknik koşullar ve özellikler ve bu astrolojik yorumun KULLANICI'ya ne şekilde ulaştırılacağı, yazılı/görüntülü astrolojik yorum hizmetine ilişkin olarak ve varsa bu hizmetin ulaştırılması için talep edilen vergiler dâhil ücret, SİTE'de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecektir. ASTROLOGUM.COM tarafından belirtilen süre içerisinde KULLANICI tarafından okunmayan, izlenmeyen yazılı ve/veya görüntülü astrolojik içerikler kullanılamayacaktır, izlenemeyecektir. KULLANICI, süresinde kullanılmayan, izlenmeyen, okunmayan yazılı ve/veya görüntülü astrolojik içerikler nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.


6

ASTROLOGUM.COM, KULLANICI tarafından satın alınan servis ve/veya hizmet ücretinin ödenmediğini tespit ettiği anda ve/veya her halükarda herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın sebep göstermeksizin KULLANICI'nın üyelik sözleşmesini fesh edebilir ve üyeliğine son verebilir.


7

İş bu üyelik sözleşmesinin ve/veya kullanım ve satış koşulların ASTROLOGUM.COM'in sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve ASTROLOGUM.COM'un sorumluluğu buna göre belirlenecektir.


8

KULLANICI, ASTROLOGUM.COM servis ve hizmetlerine ilişkin olarak yapılacak ödeme ve fiyatlar ile ilgili olarak ASTROLOGUM.COM'un ticari defter ve kayıtlarının, digital kayıtlarının HUMK 287 anlamında kesin ve bağlayıcı delil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


9

Yetkili Mahkeme ve İcra Müdürlükleri: KULLANICI SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin görevli ve yetkili olacağını kabul etmektedir.


İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve ……../……./201…. Tarihinde yürürlüğe girmiştir.